سایت دانشگاه ها و موزه ها و وزارتخانه ها
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٢/٩   کلمات کلیدی: موزه ،دانشگاه ،وزارتخانه ها

وزارت علوم ، تحقیقات ، فناوری  http://www.msrti.org/

وزارت آموزش و پرورش(رشد) http://www.roshd.ac.ir/

وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی http://www.mohem.gor.ir/

وزارت معادن و فلزات   http://www.mmm.gov.ir/

وزارت صنایع  http://www.iranindustry.org/

وزارت امور خارجه  http://www.mfa.gov.ir/

وزارت کار و امور اجتماعی  ttp://www.irimlfa.org/

 پژوهشگاه صنعت نفت   http://www.nioc-ripi.org/     

وزارت دفاع (شبکه کرس)http://www.cressnet.com/


 

دانشگاههای ایران


دانشگاه تربیت مدرس   http://www.modares.ac.ir/  

دانشگاه صنعتی شریف http://www.sharif.ac.ir/          

دانشگاه تهران http://www.ut.ac.ir/  

دانشگاه شیراز  http://www.shiraz.ac.ir/      

دانشگاه شهیدبهشتی http://www.sbu.ac.ir/

موزه ها

موزه رضا عباسیReza abbasi Museum     http://www.rezaabbasimuseum.com/

موزه ایران اسلامیIslamic Time Museum www.iranmiras.org/program/museum.asp

موزه سعد آبادSaad abad cultural Palace     http://www.saadabadplace.org/

موزه کاخ گلستانGolestan Cultural Palace    http://www.golestanplace.org/

موزه کاخ نیاورانNiavaran Cultural Palace   www.niavaranplace.org

موزه آبگینهGlass ware Museum   http://www.glasswaremuseum.org/

موزه فرش ایرانIranian Carpet Museum    http://www.carpetmuseum.org/

موزه چقازنبیلChoghazanbil historical area  www.iranmiras.org/rcccr/chog  

Cultural Heritage lovers Association  www.yadiran.com

موزه هنرهای معاصر تهران  www.ir-tmca.com

 

گالری هنر ایرانwww.dideh.com

 گالری سعد آبادSaadabad Gallery      http://www.saadabadgallery.com