ایران امروز
ساعت ۱٢:٥۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/۳/٢٩   کلمات کلیدی:

ایران امروز

دهقان فداکار پیر شده ، چوپان دروغگو عزیز شده ، شنگول و منگول گرگ شدن ، روباه و کلاغ دستاشون تو یه کاسه اس ، حسنک گوسفنداشو فروخته تو یه شرکت آبدارچی شده ، آرش کمانگیر معتاد شده ، شیرین خسرو و فرهاد رو پیچونده و با دوست پسرش رفته اسکی ، رستم اسبش رو فروخته یه موتور خریده و با اسفندیار میرن کیف قاپی واقعا چه بر سر ایرانی و ایرانی اومده

متن برگرفته از اشعار و سروده های بهترین دوست و تقدیم به جویندگان بهترین دوست