معصوم دل عاشقان خداست
ساعت ۱:٢۸ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٥/۱٠/٢٥   کلمات کلیدی:

پروردگارا

به من خودت را بیاموز

 دلسوزی و تکبر زیبایت را

*معصوم دل عاشقان خداست*