دانشجويان مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) جهاد کشاورزی كرج


استناد کردن (Citation )

 رفرنس دادن(Referencing) 

}       استناد کردن، عمل ارجاع به کار نویسندگان دیگر،در قسمتی از متن خود است.استناد به کارها هم نشان دهنده مطالعه انجام شده در آن زمینه و هم حمایتی برای مفاد و نتایج کار است. 

}       هر استنادی مستلزم یک رفرنس در پایان کار می باشد. علل دیگر استناد و رفرنس دادن صحیح عبارتند از : 

}       اعتبار دادن به مفاهیم و ایده های نویسندگان دیگر 

}       ایجاد مدرکی مبنی بر وسیع و عمیق بودن کار خود برای خواننده 

گردآوري اطلاعات مربوط به رفرنس ها 

}       زمان: هنگام يافتن هر منبع مرتبط با موضوع تحقيق، اطلاعات كامل آن را يادداشت کنید. 

}       تعداد: منابع را به مواردي محدود كنيد كه ارتباط مستقيم با كار شما دارند. 

}       اهميت: بخش منابع را دست كم نگيريد (دستيابي خوانندگان، دستيابي مجدد نويسنده، ارزيابي سردبير) 

سبك نگارش منابع را مشخص کنید. 

}       استناد نكردن به منابع استفاده نشده، مشاهدات چاپ نشده، ارتباط هاي شخصي 

}       مي توان به مقالات زيرچاپ استناد كرد (ب ا ذكر عبارت زيرچاپ به جاي شماره صفحه و جلد)  

شيوه هاي رفرنس نويسي 

}       ونكوور 

}       هاروارد 

}       تورابيان 

}       شيكاگو A 

}       شيكاگو B 

}       IPA (انجمن بين المللي روانشناسي) 

}       شيوه هاي خاص مجامع، نشریات و مؤسسات علمي مختلف 

انواع رفرنس نویسی: 

}       1) رفرنس دهی در خارج از متن ( قسمت منبع). 

}       2) رفرنس نویسی در داخل متن

1: رفرنس نویسی در خارج از متن ( قسمت منابع ) . 

}       در این مرحله مشخصات کامل آورده می شود. 

}       در این مرحله برای مرتب کردن منابع نباید از شماره گذاری استفاده کرد. بلکه باید به تبعیت از شیوه رایج جهانی از ترتیب حروف الفبا استفاده نمود. 

}       الف-  رفرنس دهی کتاب تألیف . 

}           نام خانوادگی، نام . ( سال) . نام کتاب. محل نشر : انتشارات . 

}       - اگر یک نفر مولف داشته باشد        دلاور، علی . ( 1378) . روش های تحقیق. تهران : انتشارات آگاه . 

}       - اگر دو نفر مولف داشته باشد        دلاور ، علی ؛ شعبانی ، حسن . (1346) . اسم کتاب . محل نشر: انتشارات . 

ب- رفرنس دهی کتاب ترجمه 

 نام خانوادگی نویسنده، نام. (سال تالیف). نام کتاب. (نام و نام خانوادگی مترجم). محل نشر: انتشارات. 

}       تایلر، رالف . (2006) . اصول برنامه ریزی . ( ترجمه حسین اسدیان) . تهران : انتشارات آگاه. 

ه-  رفرنس دهی از پایان نامه

دلاور ، علی . (1386) . اسم پایان نامه . پایان نامه كارشناسی ارشد یا كارشناسی . اسم دانشگاه . 

و-  سخنرانی ( كاست ، برنامه تلویزیونی ) 

شریعتی، علی . ( 1388) . اسم برنامه تلویزیونی : روز پخش .

شریعتی، علی . (1352 ) . رابطه دین و مذهب با سیاست . حسینیه ارشاد . كاست شماره 122 .

ز- رفرنس دهی از جزوه دانشگاهی

 دلاور ، علی . ( 1386) . جزوه روش تحقیق . دانشگاه علوم تربیتی علامه طباطبایی  

ح-  رفرنس دهی از ویرایش

محسنی ، منوچهر . (1353 ) . جامعه شناسی عمومی . ویرایش 2 . تهران : طهوری .

 

 ** نمونه اي از رفرنس دهي خارج از متن متن **

 

ارائه الگوریتم qEnKFبرای کاهش خطاهای نمونه گیری گروهی جهت کنترل و مدیریت پيش بيني متغیرهای تصادفی سری زمانی

عزت الله فریدنیا  Ezzat_faridnia@yahoo.com

گروه رياضي و آمار ، دانشكده علوم پايه ،

چكيده:

واژه‌هاي كليدي:

 

1-    مقدمه

اقتصاد ریاضی یک ابزار تحقیق و یک زبان برای ارائه ی نظریه های اقتصادی محسوب می شود. 

2-   پيش زمينه ها

در اين فصل توضيحاتي در رابطه با تعاريف کلي و روش هاي ...... 

2-1- خطاي كواريانس

....... با اندازه گیری برخی از حالات، سایر حالات را تخمین بزند .

3-  فيلتركالمن

7-نتيجه گيري 

تشکر و قدردانی

( در صورتي كه بخواهيد) 

مراجع

 صمیمی، احمد جعفری . طهرانچیان، امیر منصور. (1386) ؛ اقتصاد ریاضی، انتشارات دانشگاه مازندران.

 G. Evensen, (2007); Data Assimilation, the Ensemble Kalman Filter, Springer-Verlag,Berlin.

 

  در صورتي كه بخواهيد مقاله خود را به كنفرانس يا مجلاتي بفرستيد به اين نكات توجه كنيد كه هر كنفرانس يا مجلات روشها و فونتهاي خاصي را معرفي ميكنند كه در سايتها و يا اطلاعيه هايشان فرمت هاي مقاله را در اختيار محققين قرا مي دهند.

 

 ===========================================

/ 0 نظر / 20 بازدید