# عزت_الله_فريدنيا

سومین کنفرانس ریاضیات مالی و کاربردها دانشگاه سمنان

ارائه الگوریتم qEnKFبرای کاهش خطاهای نمونه گیری گروهی جهت کنترل و مدیریت پیش بینی متغیرهای تصادفی سری زمانی عزت الله فریدنیا   چکیده در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 9 بازدید

دانشجويان مرکز آموزش عالی امام خمینی (ره) جهاد کشاورزی كرج

استناد کردن (Citation )  رفرنس دادن(Referencing)  }       استناد کردن، عمل ارجاع به کار نویسندگان دیگر،در قسمتی از متن خود است.استناد به کارها هم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 6 بازدید